HR EN

NAČINI PLAĆANJA

Plaćanje donacija za kampanju Milijun koraka Udruga Latice iz Koprivnice može se izvršiti na jedan od sljedećih načina:

a) Plaćanje općom uplatnicom – uplata iznosa po želji putem opće uplatnice u svim poslovnicama banaka, FINA-e ili uredima Hrvatske pošte.

b) Plaćanje internet bankarstvom – željeni iznos korisnik stranice www.milijunkoraka.org može uplatiti putem internet bankarstva bilo koje banke u kojoj je otvorena mogućnost takvog načina plaćanja.

c) Plaćanje kreditnim karticama – primamo uplate pomoću kartica MasterCard, Maestro, Visa, American Express.

Kupac koji plaća kreditnom karticom automatski se vodi na sigurne i zaštićene SSL stranice na kojima upisuje potrebne podatke s kartice.

Novčani primitak Kupca podrazumijeva zaprimljenu uplatu na žiro račun Udruge za pomoć osoba s intelektualnim teškoćama “Latice”. Novčani primitak na računu Udruge Latice vidljiv je sljedeći radni dan, odnosno u roku 24-48 sati od trenutka plaćanja (ne računajući vikende, blagdana i praznike). Uplate koje je Kupac izvršio u petak najčešće su vidljive u ponedjeljak. Ukupan iznos svih do tada uplaćenih donacija bit će dostupan i vidljiv na stranici www.milijunkoraka.com s odmakom od 48 sati.

Izjava o sigurnosti

HT Pay Way primjenjuje najmodernije standarde u zaštiti podataka - Secure Socket Layer (SSL) protokol sa 128-bitnom enkripcijom podataka i MD5 algoritam. ISO 8583 protokol osigurava da se razmjena podataka između T-Com sustava i autorizacijskih centara kartičnih kuća obavlja u privatnoj mreži, koja je od neautoriziranog pristupa zaštićena dvostrukim slojem "vatrozida" (firewalla).

Amex MasterCard Maestro Visa

Amex MasterCard SecureCode Verified by Visa

PayWaySticker

UVJETI KORIŠTENJA

Uvjeti korištenja web domene www.milijunkoraka.org i njenih podstranica

Internetska stranica www.milijunkoraka.org u vlasništvu je Udruge za pomoć osoba s intelektualnim teškoćama “Latice” (dalje u tekstu: Udruga Latice), koje omogućuje korištenje usluga i sadržaja internetske stranice www.milijunkoraka.org koje je regulirano ovim Uvjetima korištenja (dalje u tekstu: Uvjeti). Korištenjem stranica i servisa koji pripadaju domeni www.milijunkoraka.org smatra se da su korisnici u svakom trenutku upoznati s ovim Uvjetima te da ih u cijelosti razumiju i prihvaćaju.

U slučaju pristupa i/ili korištenja domene www.milijunkoraka.org i svih povezanih poddomena te pripadajućeg sadržaja (primjerice: fotografije, tekst, grafike, ilustracije i podaci), aplikacija, softvera i usluga koje se omogućavaju putem web stranice bez obzira na način korištenja, korisnik izričito pristaje bez ikakvih ograničenja ili rezervi na korištenje i uporabu web stranice www.milijunkoraka.org u skladu s ovim Uvjetima, a reguliranje svih pravnih odnosa koji proizlaze ili mogu proizaći iz korištenja/uporabe istih web stranica, vrši se u skladu s ovim Uvjetima. Korisnici su dužni redovito provjeravati Uvjete te se smatra da su korisnici korištenjem web stranice ili bilo kojeg njenog dijela, u svakom trenutku upoznati s aktualnim Uvjetima korištenja te da su ih razumjeli i prihvatili u cijelosti. Korisnici sami snose odgovornost za posljedice nepostupanja u skladu s ovom odredbom Uvjeta.

Udruga Latice pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta u svako doba bez obaveze prethodne najave te neće biti odgovorna ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranicama. Udruga Latice pridržava pravo ukidanja te sadržaja kao i svih servisa i podstranica koje su sastavni dio web stranice, bez obaveze prethodne najave te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Bilo kako bilo, Udruga Latice nikad neće promjeniti svoj cilj, prikupljanje 1.000.000,00 (slovima: milijun) kuna za potrebe opremanja nove prostorije za rad Udruge Latice te će prikupljena sredstva u kampanji Milijun Koraka iskoristiti upravo za navedenu svrhu i ostvarenje cilja opremanja nove prostorije.  Potencijalne promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internetskim stranicama. Udruga Latice pridržava pravo promjene, ograničenja ili prestanak pružanja usluge u svako doba bez obaveze prethodne najave, uključivo i djelomično ili u potpunosti ograničiti pristup web stranici www.miliunakoraka.org te pružanju određenih usluga u slučaju kršenja odredbi ovih Uvjeta.

Udruga Latice nije odgovorna za bilo koji oblik štete koja na bilo koji način može nastati iz, ili je na bilo koji način vezana za korištenje ove web stranice te za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku/posjetitelju ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja ove stranice. Korištenjem sadržaja ove web stranice, korisnik prihvaća sve rizike koji nastaju iz takvog korištenja.

SADRŽAJ, USLUGE I APLIKACIJE

Sav sadržaj koji se prikazuje ili nalazi na stranicama www.milijunkoraka.org, uključujući objavljeni tekst, grafike, ilustracije, fotografije, dokumente, podatke i informacije, ne smije se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti na način koji je protivan ovim Uvjetima. Bilo kako bilo, u dobroj namjeri poželjno je koristiti ga i dijeliti kako bi se razvila svjesnost o projektu Milijun koraka i prikupila željena financijska sredstva.

Elemente projekta “Milijun koraka” zabranjeno je koristiti u komercijalne svrhe na bilo koji način te koristiti na način koji je protivan ovim Uvjetima. Pohrana ili kopiranje sadržaja za bilo koju svrhu i na bilo koji način, osim u slučaju prethodnog odobrenja Udruge Latice, korištenje je zabranjeno. 

U slučaju neovlaštenog, nedopuštenog i/ili protuzakonitog korištenja bilo kojeg sadržaja (tekst, fotografije itd.) s web stranice www.milijunkoraka.org, Udruga Latice  pridržava pravo potraživati naknadu štete i pokrenuti građanski i kazneni postupak protiv pravne ili fizičke osobe koja na opisani način koristi sadržaje ove web stranice.

Uporaba i korištenje web stranice www.milijunkoraka.org od strane maloljetnika dozvoljena je samo uz nadzor roditelja i/ili skrbnika, koji u tom slučaju preuzimaju sva prava i obveze nastale takvim korištenjem, a Udruga Latice ne odgovara za moguće posljedice takvog korištenja.

KORIŠTENJE STRANICE www.milijunkoraka.org I NJOJ PRIDRUŽENIH STRANICA

Korisnik potvrđuje i jamči da će ove stranice koristiti u skladu s ovim Uvjetima i svim primjenjivim zakonima i pravilima, uključujući, bez ograničenja, sve one koje se odnose na internet, e-mail (poruke elektroničke pošte), podatke i privatnost.

Korisnik stranica potvrđuje i jamči da će preuzeti sadržaj koristiti isključivo na način u skladu s ovim Uvjetima, u protivnom takvo korištenje smatra se nedopuštenim, u kojem slučaju je Udruga Latice ovlaštena potraživati naknadu štete od korisnika te mu u cijelosti ili djelomično ograničiti pružanje usluge.

UVJETI DONACIJE PUTEM WEB STRANICE www.milijunkoraka.org

OPĆE ODREDBE

Nositelj svih prava na internet domeni www.milijunkoraka.org je Udruga Latice. Korištenjem usluge web stranice i svih pridruženih stranica na domeni www.milijunkoraka.org smatra se da su kupci/donatori u svakom trenutku upoznati s ovim Uvjetima kupnje (dalje u tekstu: Uvjeti) te da ih u cijelosti razumiju i prihvaćaju. Ovi Uvjeti primjenjuju se na prava i obveze koja se odnose na novčanu donaciju putem web stranice www.milijunkoraka.org.

Nositelj projekta “Milijun koraka” je Udruga Latice., Hercegovačka ulica 1, 48000 Koprivnica, Hrvatska, OIB: 44808434008.

Korisnike stranica upućuje da se prije donacije upoznaju s Uvjetima donacije te da iste redovito provjeravaju, kako bi bili upoznati sa svojim pravima i obvezama. Udruga Latice pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta bez obaveze prethodne najave te neće biti odgovorna ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internetskim stranicama.

Udruga Latice pridržava pravo ukidanja usluge i promjene sadržaja kao i ostalih usluga i podstranica koje su sastavni dio ove web stranice, u svako doba bez obaveze prethodne najave te neće biti odgovorna ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranicama. Isto tako, Udruga Latice pridržava pravo promjene, ograničenja ili prestanak pružanja usluge web stranice u svako doba bez obaveze prethodne najave, uključivo i djelomično ili može u potpunosti ograničiti pristup kao i pružanje određenih usluga korisnicima koji krše odredbe ovih Uvjeta te Općih uvjeta korištenja.

Korištenje usluga web stranice odobrava se isključivo punoljetnim osobama. Uporaba i korištenje web stranice www.milijunkoraka.com od maloljetnih osoba nije dozvoljena te su roditelji i/ili skrbnici dužni o tome voditi računa. U protivnom preuzimaju sva prava i obveze nastale takvim korištenjem, a Udruga Latice ne odgovara za eventualne posljedice takvog korištenja. Odnosno, donaciju putem domene www.milijunkoraka.org u ime i za račun maloljetnika ili potpuno poslovno nesposobne osobe mogu sklopiti samo njihovi zakonski zastupnici, a djelomično poslovno sposobne osobe mogu sklopiti ugovor samo uz odobrenje njihovog zakonskog zastupnika.

*** Udruga Latice će nastojati na web stranicama www.milijunkoraka.org objavljivati točne i aktualne podatke, ali ne preuzima odgovornost za netočnost i nepotpunost istih.

2. ONLINE DONACIJA PUTEM WEB STRANICE www.milijunkoraka.org

Ovi Uvjeti predstavljaju ponudu Udruge Latice da korisnik kao Kupac svojom uplatom na žiro račun Udruge Latice ili na drugi način utvrđen ovim Uvjetima iste prihvaća.

Korisnik donira financijska sredstava po želji, putem web stranice www.milijunkoraka.org uz plaćanje naknade/iznosa po želji. Informiranje o mogućnostima donacije može se obaviti sredstvima daljinske komunikacije: online donacije posredstvom www.milijunkoraka.org, tiskanih promidžbenih poruka sa žiro računom ove kampanje Milijun Koraka, putem ljudskog posredovanja telefonom ili putem Facebook fan stranice Milijun Koraka ili Facebook fan stranice Udruga Latice. Korisnik je ovlašten izabrati mogućnost da ga Udruga Latice informira o napredku kampanje.

Pokažite da i za vas prepreke ne postoje i priključite se našoj akciji.